Klauzula RODO

Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych Na podstawie artykułu 13 i 14 RODO Zmieniło się prawo. Weszło w życie i zaczęło być stosowane rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, dlatego na podstawie art. 13 RODO,…