Międzynarodowy konkurs graficzny 2016

Temat: Uzależnienie ogranicza wolność 

Kto może wziąć udział: Międzynarodowy Konkurs Graficzny jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych –techników i liceów ogólnokształcących w kraju i zagranicą.

Termin nadsyłania prac: Prace konkursowe w postaci plików PDF należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 08.04.2016 r. na adres: konkurszspk@gmail.com 

Regulamin konkurs graficzny 2016
Karta zgłoszenia konkurs graficzny 2016