Spotkanie członków Klastra

W dniu 12 czerwca miało miejsce spotkanie członków Klastra.
Ponad dwugodzinne rozmowy zapoczątkowały kilka ciekawych inicjatyw, między innymi specjalne wydanie naszego newslettera, który będzie poświęcony szeroko pojętemu szkolnictwu w poligrafii i stanowić będzie przegląd możliwości kształcenia w tej branży.