Dziś dbam jutro mam

3 czerwca na zaproszenie Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego gościliśmy w Krakowskim Magistracie na konferencji dedykowanej Pracodawcom przez Dyrektorów krakowskich szkół technicznych.

Tytuł konferencji „ Nasz uczeń, nasz absolwent, nasz pracownik”. W spotkaniu udział wzięli m.in. Grodzki Urząd Pracy i stowarzyszenia pracodawców; przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Krakowa, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty, Rady Miasta Krakowa i Rad Dzielnic, a także przedstawiciele dyrektorów gimnazjów i poradni pedagogiczno-psychologicznych. Gości przywitał Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji Tadeusz Matusz.

Konferencja była skierowana głównie do obecnych i potencjalnych pracodawców absolwentów szkół technicznych. Jej celem było uświadomienie uczestnikom nie tylko korzyści wynikających ze współpracy szkół i pracodawców, ale wręcz – biorąc pod uwagę nasilające się tendencje związane z demografią – konieczność takiej współpracy. Podczas spotkania omawiano możliwe formy takiej współpracy, możliwości skorzystania ze wsparcia poprzez uczestnictwo w projektach i programach oraz  pokazywano inspirujące przykłady dobrych praktyk. W tym miejscu należy podkreślić iż Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich reprezentowany przez dyrektora  Andrzeja Januszkiewicza oraz koordynator Klastra pan Robert Miklaszewski mieli swoje wystąpienie w którym dyrektor przybliżał uczestnikom spotkania wartość współpracy jego szkoły z pracodawcami do którego grona zalicza się również Klaster. Klaster został uhonorowany odznaką „dziś dbam jutro mam”, która popularyzuje ideę współpracy pracodawców i szkół. Bez spełnienia pierwszego, nie doczekamy się owoców drugiego. Nie możemy o tym zapominać.

Na zakończenie spotkania uczestnicy podpisali Apel do Rządu Polskiego o podjęcie pilnych działań wpierających współpracę między szkołami technicznymi a pracodawcami jako niezbędny warunek dobrej kondycji rodzimego rynku pracy.