Nowa specjalność na Politechnice Krakowskiej - Technologie multimedialne i techniki poligraficzne

Mamy przyjemność poinformować że po kilku miesiącach rozmów z Władzami Uczelni została podpisana umowa o współpracy, której efektem jest uruchomienie nowej specjalności „Technologie multimedialne i techniki poligraficzne” na krakowskiej Politechnice.

W dniu 9 lipca umowę podpisali:

Prorektor ds. kształcenia i współpracy z zagranicą - Prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał oraz
Koordynator Małopolskiego Klastra Poligraficznego – Robert Miklaszewski

Wyniki badań Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami(PSZK) jednoznacznie wskazują iż ponad połowa studentów obawia się wejścia na rynek pracy, a tylko co piąty uważa, że jest do tego dobrze przygotowany. Dlatego w interesie zarówno pracodawców, jak i przyszłych pracowników leży między innymi rozwijanie programu staży i praktyk. Celem nadrzędnym MKP w ramach utworzenia nowego kierunku na Politechnice jest skuteczne wprowadzanie absolwentów Uczelni na regionalny rynek pracy.