Spotkanie 10.10.2014 z Infoklaster Polska Grupa Poligraficzna

Pierwszym z efektów wrześniowych zebrań w Berlinie podczas spotkań europejskich klastrów było zainicjowanie przez pana Piotra Józefiaka z Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego spotkania naszego Klastra z Infoklaster Polska Grupa Poligraficzna z regionu kujawsko-pomorskiego.

Miasto Inowrocław jest jednym z sygnatariuszy zawartego 19 marca 2014 r. porozumienia w sprawie wspólnej realizacji przez Infoklaster przedsięwzięcia pt. „Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju info Klastra Polskiej Grupy Poligraficznej". Na realizację tego projektu pozyskano wsparcie unijne z Funduszu Powiązań Kooperacyjnych w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Koordynatorem Klastra jest firma TISOFT  z Inowrocławia, reprezentowana przez Pana Wojciecha Jędrzejewskiego. Celem spotkania byłą wymiana doświadczeń klastrów z tego samego sektora oraz próba znalezienia wspólnej platformy współpracy.