Optymalizacja = korzyści

Postęp w dziedzinie nowych technologii i surowców umożliwił optymalizację poligrafii w niespotykanym dotychczas zakresie. Ostateczny odbiorca produktu poligraficznego ma możliwość dokonywać wyboru z szerokiej gamy rozwiązań, pozostając nadal w planowanych budżecie. Jednak jako wędrowiec na nieznanej sobie trasie potrzebuje dobrego przewodnika, któremu powinien określić jakiej drogi oczekuje: krótkiej i szybkiej, czy może dłuższej, ale z ciekawymi widokami.

Słysząc słowo korzyści w odniesieniu do zakupu usługi druku, często mamy przed oczyma moment porównywania ofert od dostawców, a wszechobecny kryzys zmusza nas niejednokrotnie do rozwiązania, w którym sięgamy po najniższą cenę. Warto jednak zadać sobie pytanie, co rzeczywiście oznacza „najtaniej”? Czy to, że uzyskując niską cenę, klient straci kilka dni własnej pracy będąc zaangażowanym w procesy technologiczne zamawianych produktów poligraficznych, a jednocześnie będzie ponosił całkowite ryzyko wynikają ce z podejmowanych decyzji, to naprawdę będzie oznaczać dla niego „najtaniej”? Próbując wyróżnić swój produkt spośród produktów konkurencji, większość firm dąży do rozwiązań niestandardowych. Ale to właśnie wygląd finalnego produktu, wynikający niejednokrotnie z niestandardowej idei oraz związane z tym kłopotliwe założenia technologiczne, mogą stać się przyczyną wysokich kosztów i stresów związanych z prawidłową realizacją zlecenia. Z jednej strony chęć ponoszenia jak najniższych kosztów, a z drugiej strony chęć wyróżnienia swoich produktów, jak to pogodzić nie zatrudniając sztabu fachowców, czyli znów czynnika który podnosi koszty? Otóż rozwiązaniem takim jest decyzja o obsłudze zleceń poligraficznych przez firmę MMDS Print Management. Usługi oferowane przez naszą firmę spełniają nie tylko kryterium niskiej ceny, ale przede wszystkim zapewniają przejęcie całkowitej odpowiedzialności za proces zarządzania drukiem, w tym za skuteczność wyboru technologii jak i koordynację całości zlecenia łącznie z logistyką dostaw, czyli tych decyzji, które wiążą się z największymi kosztami. Szukając najlepszych rozwiązań dokonujemy optymalizacji produktów klienta, szukając wszelkich możliwych alternatyw, które mają przynieść korzyści przeliczane ostatecznie na pieniądze.

Kiedy optymalizować?

Optymalizację możemy przeprowadzać na każdym etapie produkcji, jednak im wcześniej ją zaczniemy, tym większe będą korzyści finansowe dla potencjalnego klienta. Rozsądne podejście do kosztów produkcji poligraficznej, już na etapie koncepcyjnym skutkuje największymi oszczędnościami. To w tym momencie, mamy do dyspozycji cały arsenał możliwości, włącznie ze zmianą technologii druku.

Kto może optymalizować?

Czy drukarnia może być obiektywnym doradcą? Teoretycznie tak, jednak ekonomia powoduje, iż każdy producent stara się doradzić klientowi tak, by sprostać temu mógł posiadany przez niego park maszynowy. Zasadą usługi Print Management jest brak posiadania własnego parku maszynowego. Pozwala ona zachować obiektywizm podczas wyboru najlepszego rozwiązania dla Klienta, unikając skupiania się tylko i wyłącznie na własnych zasobach maszynowych.

Jakich korzyści powinien się spodziewać klient współpracujący z firmą specjalizującą się w zarządzaniem drukiem? Niepodważalnymi wydają się być trzy zasadnicze:

  • Klient oszczędza czas
    Oszczędności czasu możemy rozpatrywać w różnych aspektach. Pierwszym i najważniejszym jest możliwość przejęcia koordynacji prac wielu podwykonawców przez pojedynczą firmę print management. Skoordynowane zarządzanie całością procesu produkcji oraz logistyka dostaw ograniczają zaangażowanie klienta w proces otrzymania produktu końcowego. Również problem czasochłonności – związany ze znalezieniem odpowiednie go dostawcy niestandardowego produktu – może być rozwiązany dzięki współpracy z MMDS Print Management. W tym przypadku czas potrzebny na poszukiwania zostaje całkowicie wyeliminowany, bo klient natychmiast otrzymuje gotowe, wy próbowane rozwiązania.
  • Klient oszczędza pieniądze
    Oszczędność finansowa może być wykazana poprzez porównanie naszych pro pozycji cenowych z cenami obecnych dostawców klienta. Nawet jeszcze przed opracowaniem przez MMDS optymalizacji niejednokrotnie okazują się niższe. Jest to efekt wyboru dostawców odpowiednich dla danych produktów – specjalizujących się w ich produkcji. Różnica finansowa staje się jeszcze bardziej wy raźna w momencie, w którym klient zgadza się na przeprowadzenie procesu optymalizacji, którego głównym za łożeniem jest wygenerowanie oszczędności. Istotne dla klienta może być to, że przestaje on ponosić koszty związane z delegacjami do podwykonawcy, koszty zatrudnienia odpowiedniej liczby osób odpowiedzialnych w dziale za zamówienia poligraficzne jak i koszty gwarancji wynikającej z odpowiedzialności pracowników za ich decyzje. Składowe te, często niezauważane lub niedoceniane przez klienta, stanowią jednak koszt, który dzięki współpracy z pojedynczą firmą zarządzającą drukiem jest eliminowany.
  • Klient otrzymuje informacje
    Współpraca z MMDS umożliwia błyskawiczny dostęp do informacji dotyczących innowacyjnych rozwiązań technologicznych pojawiających się na rynku poligraficznym, bez konieczności poszukiwania ich na własną rękę. Nasi pracownicy, poprzez udział w branżowych szkoleniach lub europejskich i światowych targach poligraficznych, nieustannie wzbogacają swoją wiedzę o nowinki technologiczne. Wiedza ta, może nie tylko przekładać się na znaczące oszczędności dla klienta, ale także pozwala produktom klienta wyprzedzić produkty konkurencji.

Przykład optymalizacji: efekt lakieru UV na foli matowej.

Jak się optymalnie wyróżnić, a jednocześnie nie ponosić zbyt dużych kosztów?

Podstawową i wciąż aktualną metodą uszlachetniania, bez której trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek wyroby poligraficzne jest lakierowanie UV na folii matowej. Popularność tej metody skłoniła nas do zaprezentowania możliwości jej optymalizacji. Mając na względzie ogromną różnorodność metod lakierowania, porównamy dwie z nich. Przykład ten jednocześnie dobrze zilustruje ogólne założenia optymalizacji, bo płynące z niego wnioski mogą dotyczyć większości procesów technologicznych występujących w poligrafii.

Jedną z najbardziej popularnych metod łączenia elementów błyszczących i matowych w produktach drukowanych jest zastosowanie wysoce połyskliwego lakieru UV, kładzionego punktowo na matowej folii. Jest to obecnie najlepszy sposób na uzyskanie wysokiego kontrastu pomiędzy połyskiem a matem. Ciekawą alternatywą dla tej metody, stosowaną przez MMDS Print Management jest technologia lakierów „duofinish”. Pomimo, iż efekt kontrastu połysku do matu jest około 10% niższy, pozwala ona na osiągnięcie następujących korzyści dla klienta:

•Oszczędność czasu

Korzystając z technologii „duofinish” używamy jednej maszyny do druku, eliminując z całego procesu dwie dodatkowe maszyny. Cała praca sprowadzona zostaje do jednego procesu, zastępując trzy etapy realizowane na trzech zdywersyfikowanych maszynach, co drastycznie skraca całość procesu, w tym również czasu poświęconego na zachowanie odstępów technologicznych (np. na suszenie druku przed foliowaniem). Trzy dni produkcyjne zastąpione jednym jasno obrazują skalę oszczędności czasu.

• Zmniejszenie kosztów

Oszczędność finansowa tej technologii wynika w dużej mierze z zastosowania mniejszej liczby maszyn, krótszego czasu pracy operatorów i mniejszej ilości zużytego surowca. Ta nowatorska metoda uszlachetniania obniża ponadto ryzyko błędu wykonawczego, w efekcie obniżając cenę produktu końcowego. Należy jednak pamiętać, iż wysokość osiągniętej redukcji ceny jest indywidualna dla każdego produktu.

• Dostęp do informacji

Technologia „duofinish” to jedna z wielu informacji, którą przekazujemy naszym klientom podczas współpracy. Ciągłe poszukiwanie nowinek technologicznych oraz niekonwencjonalnych rozwiązań, wsparte wieloletnią współpracą z Instytutem Transferu Technologii Poligraficznych, pozwala konsultantom MMDS w pełni optymalizować poligraficzne potrzeby naszych klientów. Chcąc sprawnie optymalizować produkty niezbędnym jest posiadanie odpowiedniej wiedzy, którą bardzo chętnie dzielimy się z naszymi klientami.

Podsumowując – zachęcamy do skorzystania z szansy redukcji kosztów poligraficznych przez włączenie konsultantów MMDS Print Management w etap kreowania Państwa produktów. Dzięki rozszerzeniu doradztwa na całość procesu tworzenia druków, otrzymają Państwo dostęp do niezwykłych alternatyw oraz możliwość zwiększenia oszczędności.