Po pierwsze OPTYMALIZACJA

MMDS Print Management świadczy usługi w zakresie optymalizacji procesów poligraficznych. Usługi te polegają na zwiększeniu efektywności i jakości procesów poprzez lepsze dostosowanie ich do potrzeb poligraficznych i specyfiki działalności Klientów.

Produkty poligraficzne i reklamowe powinny być doskonale powiązane z celami oraz potrzebami marketingowymi i produkcyjnymi Klientów. Drogą do osiągnięcia tego celu jest właśnie proces optymalizacji. Najlepsze, szybko dostrzegalne rezultaty optymalizacji można uzyskać zwłaszcza w tych firmach, które zamawiają duże ilości różnorodnych produktów poligraficznych i reklamowych o zmiennych parametrach produkcji takich jak nakład, technologia wykonania czy częstość zamówień. Optymalizacja procesów poligraficznych wiąże się z analizą czynników wpływających na efektywność i jakość procesów poligraficznych, a następnie ich dostosowaniem do potrzeb danej firmy. Korzyści z optymalizacji sprowadzają się do wygenerowania oszczędności lub do uzyskania lepszej jakości i krótszych terminów dostaw materiałów poligraficznych i reklamowych w tej samej cenie.

Co się dzieje ze zleceniem?

Standardowa optymalizacja oferowana przez MMDS Print Management rozpoczyna się od audytu, modelowania procesów i planowania. Audyt wiąże się z analizą potrzeb poligraficznych oraz wydatków na poligrafię i reklamę. W fazie modelowania identyfikowane są źródła wzrostu efektywności procesów oraz eliminowane są wąskie gardła. Optymalizację kończy planowanie i budżetowanie produkcji poligraficznej. Optymalizacja daje klientowi trzy podstawowe korzyści: oszczędność czasu, oszczędność pieniędzy i informację. Aby było to możliwe zlecenie poligraficzne musi przejść przez kilka etapów.

Pierwszym z nich jest handlowiec, który zbiera od klienta podstawowe informacje dotyczące zlecenia takie jak: rodzaj druków lub innych materiałów, surowiec, kolorystyka, uszlachetnienia, sposób wykończenia produktu, jego żywotność. Jeżeli klient nie ma sprecyzowanych wymagań i nie potrafi określić powyższych parametrów, wówczas handlowiec doradza mu i sugeruje rozwiązania odpowiadające jego potrzebom. Następnie uzyskane dane trafiają do menadżera produkcji, który dokonuje precyzyjnej analizy kosztowej i sporządza wycenę zlecenia. Dzięki fachowej wiedzy poligraficznej i technologicznej, to głównie na tym etapie – jeśli istnieje taka możliwość – zlecenie podlega optymalizacji. Ponieważ nie istnieją uniwersalne narzędzia do optymalizacji, liczy się tylko i wyłącznie wiedza fachowca. Dlatego nasza firma zatrudnia osoby z najwyższą znajomością branży poligraficznej i procesów technologicznych.

Kolejny etap to studio graficzne, w którym wykonywany jest projekt wg zadanych parametrów. Efekty pracy grafika prezentowane są klientowi, który dokonuje akceptacji projektu bądź sugeruje wprowadzenie poprawek. Zdarza się również, że klient ma własny projekt, który i tak podlega weryfikacji pod względem technicznym, czyli mówiąc prosto, sprawdzana jest jego użyteczność do druku.

W końcu zlecenie wędruje do odpowiedniego wykonawcy, wyselekcjonowanego wg specjalizacji produkcji i parku maszynowego.

Zostaje więc jeszcze kwestia logistyki produktów, ich magazynowania i dystrybucji, niezwykle istotna zwłaszcza w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z dostawami różnych produktów, w różnych ilościach, w różnych terminach i do różnych miejsc. Usługi MMDS Print Management pozwalają wskazać najwłaściwsze, optymalne rozwiązania również w tej kwestii.

W poszukiwaniu najlepszego rozwiązania

Są różne grupy klientów, a co za tym idzie różne oczekiwania dotyczące efektów produkcji poligraficznej. Stąd i proces optymalizacji dotyczy różnych kwestii – najczęściej kosztów i jakości, co tworzy dwie zasadnicze grupy odbiorców. Dla jednych liczy się uzyskanie jak najlepszej ceny, przy zachowaniu wymaganych parametrów produkcyjnych, dla innych to uzyskanie oszałamiającego efektu estetycznego, przy zachowaniu rozsądku inwestycyjnego. Jednak ostatecznie chodzi zawsze o to samo – o satysfakcję klienta.

Optymalizacja jest niezwykle istotną kwestią, stanowiącą o przewadze idei print management nad tradycyjną formą wykonywania zleceń poligraficznych (bezpośrednio w drukarniach), gdyż wartością dodaną, jaką zyskuje klient jest doradztwo. Jest to wartość nie do przecenienia, bo niesie wymierne korzyści, zwłaszcza przy współpracy długofalowej i kompleksowej obsłudze poligraficznej. W przypadku drukarni – gdzie przynosimy gotowe zlecenie, które z wysokim prawdopodobieństwem nie będzie analizowane pod kątem optymalizacji parametrów poligraficznych – musimy liczyć się z sztywną wyceną zlecenia wg informacji zawartych w zamówieniu. Zdarza się niekiedy, że nasi klienci nie zdają sobie sprawy z tego, że ich zlecenie przechodzi przez szereg skomplikowanych etapów oraz, że poddane zostało optymalizacji. Klient widzi tylko dobrą cenę, której nie mógł mu zagwarantować nikt inny oraz produkt o nieskazitelnej jakości i funkcjonalności.