Loading...

Synonim dokładności i efektywności w kaszerowaniu

Wysoka precyzja dzięki pasowej technologii prowadzenia oklejki.

Szeroki zakres gramatur materiałów oklejanych, a także samych oklejek.

Szybki i łatwy narząd maszyny

Poproś o ofertę